วิธีดูแลสุขภาพ เริ่มได้ที่ตัวเรา

วิธีดูแลสุขภาพ เริ่มได้ที่ตัวเรา ในยุคดิจิตอล 4.0 แบบนี้ เป็นยุคที่แต่ละคนใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบและทำงานหนักกันอย่างสุดขีด อีกทั้งการแข่งขันที่สูงในทุกๆ เรื่อง จึงทำให้ทุกคนตึงเครียด วิตกกังวล และนำไปสู่การเป็นโรคร้ายแรงโดยไม่รู้ตัว รวมไปถึงการทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ ไม่ดูแลสุขภาพ ก็ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงได้เช่นกัน แล้วโรคร้ายแรงทั้ง 5 โรค มีอะไรบ้าง?