การประดิษฐ์ทรานซิสเตอร์อะตอมเดี่ยว

การประดิษฐ์ทรานซิสเตอร์อะตอมเดี่ยวเป็นกระบวนการที่ยากและซับซ้อนที่ทุกคนอาจต้องตัดฟัน แต่เราได้วางขั้นตอนไว้เพื่อให้ทีมอื่นไม่ต้องดำเนินการต่อโดยการลองผิดลองถูกสามารถควบคุมอัตราที่อุโมงค์อิเล็กตรอนของแต่ละบุคคลผ่านอุปสรรคอุโมงค์แม่นยำอุโมงค์อะตอมในทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดียวประดิษฐ์ทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวหลายตัวเหมือนกันทุกวิธี

ยกเว้นความแตกต่างของขนาดของช่องว่างระหว่างอุโมงค์ การวัดการไหลของกระแสแสดงให้เห็นว่าโดยการเพิ่มหรือลดช่องว่างระหว่างองค์ประกอบของทรานซิสเตอร์น้อยกว่านาโนเมตร (หนึ่งในพันล้านของเมตร) ทีมสามารถควบคุมการไหลของอิเล็กตรอนเพียงตัวเดียวผ่านทรานซิสเตอร์ได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากอุโมงค์ควอนตัมเป็นพื้นฐานสำหรับอุปกรณ์ควอนตัมใด ๆ รวมถึงการสร้าง qubits ความสามารถในการควบคุมการไหลของอิเล็กตรอนหนึ่งตัวในแต่ละครั้งจึงเป็นความสำเร็จที่สำคัญ นอกจากนี้เมื่อวิศวกรแพ็ควงจรมากขึ้นเรื่อย ๆ บนชิปคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กและช่องว่างระหว่างส่วนประกอบยังคงลดลงการทำความเข้าใจและควบคุมผลกระทบของการขุดอุโมงค์ควอนตัมจะยิ่งสำคัญยิ่งขึ้น